Købelev vandværk leverer vand
til 309 forbrugere

Vandværket leverer ca. 32.000 m3 vand
til forbrugerne